ماشین : بدون عنوان | بلاگ

ماشین : بدون عنوان

تعرفه تبلیغات در سایت

تحلیل مقاله:آموزش مجازی :هدف اصلی این مقاله شناسایی شرایط وزمینه های موجود برای بکارگیری آموزش مجازی در مراکز آموزش عالی از نطر اساتید و دانشجویان دانشگاه کردستان بوده است.

مفاهیم استخراج شده:آموزش مجازی:                                                                          

تعریف:

آموزش مجازی نوعی آموزش از راه دور است و حدود صد سال است که وجود دارد.از آموزش به صورت مکاتبه با قلم و کاغذ تا آموزش مجازی توسط اینترنت توسعه و تحول بیدا کرده است در یک سیستم آموزش رسمی مانند دانشگاه آموزش مجازی به دانشجویان و اساتید این اجازه را می دهد که بصورت همزمان یا غیر همزمان و به صورت مشارکتی و توزیع شده با همدیگر در محیط اینترنتی با هم در تعامل باشند تا از منابع مختلف استفاده کنند و هم چنین آهنگ یادگیری خود را بر حسب نیاز و توان خود تنظیم کنند. بنابراین ویزگی بارز و مشخص آموزش مجازی آن است که افرادی که درگیر این آموزش هستند چه دانش آموز و چه معلم در مکان وبه احتمال زیاد در مکان متفاوتی با هم در تعامل هستند در زمان متفاوتی با هم در تعامل هستند و وسیله ی این تعامل محیط های مجازی می باشد.لازم به دکر است که مبنای آموزش مجازی از نظریه ی ساختن گرایی می باشد که بر اساس آن انسانها ئانش خود را هنگامی می سازند که در دنیای اطراف خود مشغول فعالیت هستند.

محاسن آموزش مجازی:

بژوهشهای مختلف (گراهام و همکاران2000ویونگ و همکاران2002) نشان داده اند که آموزش مجازی باعث توسعه ی حرفه ای اساتید،آگاهی ما از جهت گیری های دانشجویان و نیز تقویت مهارت های تعامل و مشارکت در یادگیری می باشد.

در واقع بسیاری از اقدامات آموزش مجازی با این فرض تایید شده اند که فناوری اطلاعات و ارتباطات قادر است به طور همزمان کیفیت یادگیری را ارتقا داده و امکان دسترسی به دوره های آموزشی با هزینه های کمتر را میسر می کند.

معایب آموزش مجازی:

هو و چانگ(2009) نتیجه گرفته اند که اساتیذ و دانشجویان نسبت به آموزش مجازی نگرش مثبتی دارند اما معایب آن را به شرح ذیل بیان نموده اند:

1-بیشتر برای دروس نظری مناسب است.

2-فقدان استانداردهای مناسب.

3-تمام وقت نبودن استاد موجب نزول کیفیت می شود.

4-فقدان زمان کافی

5-نبود حمایت سازمانی و نهادی

6-نبود احترام آکادمیک برای ارتقای اساتید

7-فقدان آموزش و کار آموزی (مشکلاتی که اساتید به آن اشاره کرده اند).

بخش های آموزش مجازی:

از نظر (مگ وایر2005)و خان والی(2001) آموزش مجازی شامل هشت بخش است.

1-بداگوژی:این بخش موضوعاتی شامل محتوا،شنوندگان، تحلیل رسانه و اهداف، طراحی راهبرد،سازماندهی و روشها و استراتژی ها محیط های یادگیری الکترونیکی را نشان می دهد.

2-تکنولوژی: این بعد شامل برنامه ریزی زیر ساخت،نرم افزار وسخت افزار است.

3-طراحی میانجی:ابعاد طراحی میانجی شامل طراحی سایت و متن،طراحی محتوا،انتقال و آزمون های قابل استفاده است.

4-ارزشیابی:شامل هم سنجش یادگیرندگان و هم ارزشیابی زیر ساخت هاو محیط های یادکیری است.

5-مدیریت:به حمایت محیط های یادگیری و توزیع اطلاعات اشاره دارد.

6-منابع حمایتی:بررسی حمایت آنلاین و منابع مورد نیاز به منظور ترویج محیط های یادگیری معنادار است.

7-اخلاق:مربوط به نفوذ سیاسی و اجتماعی، تنوع فرهنگی،تعصب، تنوع جغرافیایی،تنوع یادگیرندگان،دسترسی به اطلاعات،رسوم وموضوعات حقوقی است.

8-سازمانی:به موضوعاتی درباره کارهای مدیریتی،کارهای آکادمیک و خدمات دانشجوی مربوط به یادگیری الکترونیکی اشاره دارد.

نتیجه گیری از مقاله:به نظر من آموزش مجازی در دنیای امروز امری اجتناب نابدیر به نظر می رسد و با توجه به امکاناتی که الان هست و بیشرفت تکنولوژی و ابداع وسایل ارتباطی جدیدتر می تواند آموزش مجازی را هر چه سریعترتوسعه بخشد و در کنارآموزش کلاسی به یادگیری مادام العمر کمک بسزایی کنذ.  ...
نویسنده : irandokht بازدید : 26 تاريخ : يکشنبه 5 آبان 1392 ساعت: 20:34